Tijdslijn

Mei 2020

Oprichting MadeCircularBy

De doelstelling van MCBy… voor en met ondernemers.
Bedrijven zullen de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie moeten volgen. MadeCircularBy… B.V. ondersteunt en begeleidt ondernemers die voorop willen lopen om hun bedrijf “circular proofed” te maken. Zodat deze toekomst- bestendig en toekomstwaardig worden en blijven.  Door de ketensamenwerking en de synergetische samenwerking tussen partners ontstaan concrete projecten en/of producten met een essentiële circulaire meerwaarde. De nadruk ligt op samen Doen, samen ondernemen om projecten te creëren en te realiseren.

Mei 2020

Ketensamenwerking

Samen Doen! Voor en met ondernemers. De daad werd bij het woord gevoegd.
Altis, Brink industrial, Seacore-panels en DSM Niaga gingen de ketensamenwerking aan. 100% circulair en biologisch plaatmateriaal is in de bouwsector geïntroduceerd.
Uit deze eerste stap (Doen) ontstond het ontwerp van een circulaire thuiswerk tafel. Homework7

Juni – July 2020

Samenwerking met The Reps

Madeciruclarby… is benaderd door de Rabobank Ijseldelta om samen met The Reps de opvolging te trekken van de Rabobank Econonmy Challenge (CEC). De visie en doelstellingen van Madecircularby.. sluiten naadloos aan op dit project. Uit deze samenwerking ontstond het “koplopers” event. Bij dit event waren 11 ondernemers betrokken die circulair ondernemen hoog in hun bedrijfsvaandel hebben staan. Rabobank Utrecht werd hierbij nauw betrokken.

Augustus – September 2020

Creatie van draagvlak

De dialoogsessie: 20 oktober 2020. Nadat MCBy… met elke ondernemer individueel het gesprek is aangegaan over circulair ondernemen en welke behoeften en wensen leven er binnen de onderneming en organisatie. Op basis van al deze gesprekken werd de dialoogsessie geïnitieerd Het hoofdthema van de dialoogsessie was circulaire ketensamenwerking.
Waarom en welke meerwaarde heeft het voor de individuele ondernemer.

Oktober – November 2020

5 tal potentiële projecten

Uit de online dialoogsessie en de individuele gesprekken met de ondernemers zijn een 5-tal potentiele projecten gedefinieerd. Deze worden door en met ondernemers gerealiseerd op basis van een gezamenlijk businessplan.