Incompany traject

Van lineair naar circulair ondernemen in de praktijk. Denken, dromen, durven en doen!

Als je het kunt dromen, kun je het ook doen! -Walt Disney-

Nederland heeft in de Klimaatwet vastgelegd dat het in 2030 49% minder uitstoot van CO2 wil. Die ambitie wordt alleen maar scherper. Veel ondernemers denken met deze opgave in het achterhoofd na over de veranderingen die nodig zijn om in de toekomst aantrekkelijk en concurrerend te kunnen blijven. Ze willen stappen maken in de transitie van lineair naar circulair ondernemen, maar hoe pak je dat aan, waar begin je? In de praktijk is dat is nog niet zo eenvoudig. In deze brochure lees je meer over het incompany traject.

MadeCircularBy… B.V. werkt actief samen met ondernemers die voorop willen lopen om hun

bedrijf “circulair proof” te maken. Bedrijven zullen meer en meer anticiperen op deze ontwikkelingen willen ze toekomstbestendig en toekomstwaardig worden en blijven. Circulariteit wordt ingebed in de businessstrategie, organisatie, productie, het energiebeleid en personeels- beleid. Circulair geld verdienen is immers een ondernemersvraagstuk voor de komende jaren.

Het incompany-traject

Dit is voor ondernemers die de route naar een circulaire bedrijfsvoering willen versnellen en bestaat uit een aantal logische stappen: van uitdenken naar uitwerken en uitvoeren.

Uitdenken: dialoogsessie, kaders bepalen

Uitwerken: intake, strategische sessie(s), analyse en vervolgstappen in kaart Uitvoeren: Het Doen. Maatwerkbegeleiding, circulaire tafels, ketensamenwerking

Ondernemers kiezen zelf in welk traject ze instappen. MadeCircularBy… werkt samen met ondernemers:

Die willen investeren en aanpakken.
Die samen projecten willen ontwikkelen.
Die nut, noodzaak en urgentie erkennen om de transitie te maken van een lineaire naar een circulaire onderneming.
Die bezig zijn met de vraag wat de toegevoegde waarde is op de korte, middellange en lange termijn en wat de circulaire footprint wordt van hun bedrijf in de toekomst.

Van uitdenken, naar uitwerken tot uitvoeren.

Dialoogsessie van lineair naar circulair.

Tijdens de dialoogseesie komen nut, noodzaak en urgentie voor de ondernemer en zijn onderneming aan bod. Het uitgangspunt is de historie van de onderneming. Hoe is de onderneming ontstaan, waar staat de onderneming nu en hoe zit de toekomst er uit.

We kijken naar de huidige situatie en context van de organisatie. We maken de ambitie helder, brengen ideeën, mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld en bepalen kansrijke vervolg- stappen.

Samenwerken en meedoen?

Get In Touch

Contact Formulier

Post

Mauritsstraat 2
6043 EL Roermond