Projecten

MadeCircularBy… projecten: het DOEN

‘’Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success”. – Henry Ford.

Ketensamenwerking is noodzakelijk om succesvol circulaire business te bedrijven. Een keten waarin partners samenwerken geeft inzicht om bedrijfsprocessen beter op elkaar af stemmen en om partners te laten aansluiten daar waar dat nodig is.

Vanuit die gedachte organiseert MCBy… De CIRCULAIRE TAFELS.
Om de maand komen kleine vaste groepen van 5-8 ondernemers bijeen voor een goed gemodereerde bijeenkomst. In deze bijeenkomsten wordt uitgewisseld over en gewerkt aan een centraal thema. Elkaar verder helpen in een vertrouwelijke setting staat daarbij centraal. Het thema wordt bepaald doorwaar de individuen in de groep op dat moment staan.
De aanpak wordt afgestemd op de behoeften van dat moment.
(Denk aan dialoog, design thinking, business modeling, value proposition mapping, etc.) Alle ondernemers zijn hiernaast bezig met maatwerk projecten. In de bijeenkomsten geven ze elkaar peer support bij de transitie die ze aan het maken zijn. De bijeenkomsten vormen een rode draad in het werken met MadeCircularBy… en in de agenda’s van de ondernemers.

  1. CE-programma Rond ondernemen:
  2. Creëren van projecten en uitwerking:
  3. Haalbaarheidsstudie: Technisch, financieel…
  4. Ontwikkeling ketensamenwerking/ consortium.

Aan de circulaire tafel, waarbij de DGA’s van bedrijven in een keten staat een thema centraal.
“Hoe werken we duurzaam samen om een product/dienst circulair te ontwikkelen, te produceren en in de markt te zetten.”

PROJECTEN: Q4 2021

Pure Breeze

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is noodzakelijk om succesvol circulaire business te bedrijven. Een keten waarin partners samenwerken, maakt een organisatie sneller en flexibeler om te schakelen bij een veranderende markt. Bedrijfsprocessen beter op elkaar af te stemmen leidt tot spreiding van risico, efficiëntie, productie-optimalisatie en goedkopere productie.

De Circulaire Economie ontstaat niet vanzelf!

Bij MadeCircularBy… zetten we dan ook samen met ondernemers de theorie om in de praktijk en gaan het DOEN! Dat doen we door ondernemers te activeren en ketensamenwerkingen te initiëren en begeleiden. We creëren tastbare voorbeelden en duurzame businessmodellen voor onze partners.

Op die manier is ook de Pure Breeze ontstaan. Enkele koplopers op hun vakgebied hebben zich in deze ketensamenwerking onder leiding van MadeCircularBy verenigd en creëren daarmee samen duurzame en circulaire business in de praktijk.

De ketenpartners die de Pure Beeze samen ontwikkeld hebben en produceren zijn:

·         TripleAir Technology B.V. (ontwikkeling en productie Hepa filters);

·         TripleAir B.V. Virus Air Filtration (sales & marketing);

·         Brink Industrial B.V. (engineering, productie en assemblage);

·         Bietronic B.V. (elektronica en aansturing);

·         AgroLed B.V. (UVC-Led)

Lage temperatuur warmte set

Ontwikkeling van Lage temperatuur warmte set: Hoe creëer je draagvlak bij consumenten, gemeenten en wooncorporaties voor energiebesparing middels lage temperatuur warmte uitwisseling. Doel pilotproject.

Home Base

Ontwikkeling van Home Base: Circulair bouwen van “Tiny office” gebaseerd op concept van gezond werken. Ontwikkeling van ketensamenwerking en bouwen van twee units.

A

Thema ontwikkeling

Hoe kom je van een starre lineaire organisatie naar een innovatieve, flexibele circulaire organisatie.

Samenwerken en meedoen?

Get In Touch

Post

Abdis Adamastraat 13

6041VB Roermond

Nederland

X