Projecten

MadeCircularBy… projecten: het DOEN

‘’Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success”. – Henry Ford.

Ketensamenwerking is noodzakelijk om succesvol circulaire business te bedrijven. Een keten waarin partners samenwerken geeft inzicht om bedrijfsprocessen beter op elkaar af stemmen en om partners te laten aansluiten daar waar dat nodig is.

Vanuit die gedachte organiseert MCBy… De CIRCULAIRE TAFELS.
Om de maand komen kleine vaste groepen van 5-8 ondernemers bijeen voor een goed gemodereerde bijeenkomst. In deze bijeenkomsten wordt uitgewisseld over en gewerkt aan een centraal thema. Elkaar verder helpen in een vertrouwelijke setting staat daarbij centraal. Het thema wordt bepaald doorwaar de individuen in de groep op dat moment staan.
De aanpak wordt afgestemd op de behoeften van dat moment.
(Denk aan dialoog, design thinking, business modeling, value proposition mapping, etc.) Alle ondernemers zijn hiernaast bezig met maatwerk projecten. In de bijeenkomsten geven ze elkaar peer support bij de transitie die ze aan het maken zijn. De bijeenkomsten vormen een rode draad in het werken met MadeCircularBy… en in de agenda’s van de ondernemers.

  1. CE-programma Rond ondernemen:
  2. Creëren van projecten en uitwerking:
  3. Haalbaarheidsstudie: Technisch, financieel…
  4. Ontwikkeling ketensamenwerking/ consortium.

Aan de circulaire tafel, waarbij de DGA’s van bedrijven in een keten staat een thema centraal.
“Hoe werken we duurzaam samen om een product/dienst circulair te ontwikkelen, te produceren en in de markt te zetten.”

Van log en lineair naar flexibel, innovatief en circulair

 

Aan onze Circulaire Tafels brengen MadeCircularBy… en de Rabobank kleine groepen dga’s bijeen om kennis, kunde en ervaring uit te wisselen en elkaar verder te helpen op weg naar volledig circulaire bedrijfsvoering. In de tafel van oktober in de regio Zwolle waren we te gast bij Groothuis Bouwgroep in Genemuiden met als thema “van log en lineair naar flexibel, innovatief en circulair”. Over hoe het vaak de huidige staat van de eigen organisatie is die ontwikkeling op het gebied van circulariteit tegenhoudt.

De aanwezigen inspireerden elkaar met alle kleine en grote stappen die er sinds de vorige keer dat we elkaar zagen gezet zijn: Nieuwe, baanbrekende, prijswinnende producten en nieuwe (keten)samenwerkingen. Inzichten over de noodzaak van stilstaan en uitzoomen om zo alle puzzelstukken te zien en connecties te kunnen leggen. En de les dat je het best vanuit die positie de diepte van een business case in kunt gaan, met de juiste partners, met een vergelijkbare visie.

Als randvoorwaarden voor dat soort bewegingen deelden we dat er, naast visie en de mogelijkheid om investeringen te doen ook vooral voortdurend moed nodig is. Een gevoel van urgentie, het besef van rentmeesterschap helpen daarbij. Het verzamelen van voorbeelden van stappen die je al hebt gezet, klein of groot is essentieel om het verhaal van je eigen transitie steeds beter te vertellen en zo klanten en partners écht mee te laten bewegen.

In de organisatie herkennen we het continu balanceren van krachten vooruit en remmers. We zagen hoe verschillend je daarmee om kunt gaan. Mensen meenemen kan door opleiding, door te faciliteren, door tijd en aandacht te geven, door de beweging van onderop te stimuleren, maar ook door soms gewoon een heldere opdracht te geven. Continu laveren en zelf in rust blijven, en niet in de waan van de dag blijven steken, blijft voor iedereen zowel een noodzaak als een uitdaging. Deze middag hielp daar in elk geval bij.

De warme ontvangst bij Groothuis, de ontspannen en open sfeer en de diepgang van het gesprek zorgden voor een waardevolle middag en een feest van herkenning.

Wij bereiden de volgende Circulaire Tafel alvast voor.

PROJECTEN: Q4 2021

Pure Breeze

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is noodzakelijk om succesvol circulaire business te bedrijven. Een keten waarin partners samenwerken, maakt een organisatie sneller en flexibeler om te schakelen bij een veranderende markt. Bedrijfsprocessen beter op elkaar af te stemmen leidt tot spreiding van risico, efficiëntie, productie-optimalisatie en goedkopere productie.

De Circulaire Economie ontstaat niet vanzelf!

Bij MadeCircularBy… zetten we dan ook samen met ondernemers de theorie om in de praktijk en gaan het DOEN! Dat doen we door ondernemers te activeren en ketensamenwerkingen te initiëren en begeleiden. We creëren tastbare voorbeelden en duurzame businessmodellen voor onze partners.

Op die manier is ook de Pure Breeze ontstaan. Enkele koplopers op hun vakgebied hebben zich in deze ketensamenwerking onder leiding van MadeCircularBy verenigd en creëren daarmee samen duurzame en circulaire business in de praktijk.

De ketenpartners die de Pure Beeze samen ontwikkeld hebben en produceren zijn:

·         TripleAir Technology B.V. (ontwikkeling en productie Hepa filters);

·         TripleAir B.V. Virus Air Filtration (sales & marketing);

·         Brink Industrial B.V. (engineering, productie en assemblage);

·         Bietronic B.V. (elektronica en aansturing);

·         AgroLed B.V. (UVC-Led)

Lage temperatuur warmte set

Ontwikkeling van Lage temperatuur warmte set: Hoe creëer je draagvlak bij consumenten, gemeenten en wooncorporaties voor energiebesparing middels lage temperatuur warmte uitwisseling. Doel pilotproject.

Home Base

Ontwikkeling van Home Base: Circulair bouwen van “Tiny office” gebaseerd op concept van gezond werken. Ontwikkeling van ketensamenwerking en bouwen van twee units.

A

Thema ontwikkeling

Hoe kom je van een starre lineaire organisatie naar een innovatieve, flexibele circulaire organisatie.

Samenwerken en meedoen?

Get In Touch

Contact Formulier

Post

Mauritsstraat 2
6043 EL Roermond