Over ons

Gepassioneerde ondernemers die gezamenlijk Circulariteit praktisch maken

Onze Passie

De motor van onze economie, is aan slijtage onderhevig. Onder invloed van de coronacrisis is de wereldeconomie nagenoeg stilgevallen. Deze kritische periode biedt unieke kansen om veranderingen in gang te zetten in de structuur van onze hedendaagse economie. Het huidige lineaire economische model is inefficiënt. Overgang naar een circulaire economie is onvermijdelijk willen we een economisch stelsel creëren dat duurzaam en sociaal is voor toekomstige generaties.

Nederland Circulair in 2050
Namens meerdere ministeries is een rijk breed plan opgesteld voor de succesvolle implementatie van de circulaire economie. In het Grondstoffenakkoord is deze ambitie onderschreven door honderden bedrijven, vakbonden, overheden en vele andere maatschappelijke organisaties. Overheden zullen versneld eisen gaan stellen via wetgeving en financiers hun voor- waarden stellen tav circulariteit bij het verstrekken van financieringen.

Bedrijven moeten anticiperen op deze ontwikkelingen willen ze toekomst- bestendig en toekomstwaardig worden en blijven.
MadeCircularBy… B.V. ondersteunt ondernemers die voorop willen lopen om hun bedrijf “circular proofed” te maken.

Onze Visie

Nederland circulair in 2050 is een ambitieus streven. MKB-Nederland krijgt principiële vraagstukken of heeft het al inzake productie, de producten en diensten die geleverd worden. Circulariteit moet consistent en consequent ingebed worden in een business strategie, organisatie, productie, energiebeleid en personeelsbeleid. Circulair geld verdienen is een business vraagstuk voor de komende jaren.

Ketensamenwerking is essentieel om de transformatie van lineair naar circulair te succesvol te realiseren.
Creatie van toekomstwaarde en toekomstbestendigheid door ontwikkeling van circulaire projecten en innovaties.
MCBy… voor, door en met ondernemers, samen Doen!

Onze Missie

De missie van MadeCircularBy…
bedrijven en organisaties succesvol de strategische transformatie laten maken van een lineaire naar circulaire bedrijfsvoering, waarbij Circulariteit consistent en consequent ingebed wordt in de business strategie, organisatie, productie, het energiebeleid en het personeelsbeleid.

Hoe

Partnersamenwerking is cruciaal om als bedrijf succesvol te zijn in de overgang naar een duurzame economie. Dit doen wij in samenwerking met Rabobank Ijssel Delta, de ondernemersacademie Circulaire Economie en VNO/NCW.

Door middel van de ontwikkeling van circulaire tafels en de organisatie van ketensamenwerking.
Alle betrokken partijen delen hun kennis, kunde, ervaring en ideeën om zo te komen tot ontwikkeling van ‘innovatie” projecten die voor de betrokken partijen een circulaire meerwaarde heeft.

Wij leveren maatwerk

Maatwerk begeleiding van projecten en ketensamenwerking

  • Door de kansen in kaart te brengen.
  • Door een eerste project te definiëren.
  • Door de uitwerking van de business case.

MadeCircularBy… doet dit met een vaste methodiek, met bijbehorende materialen, zodat precies duidelijk is welke stappendoorlopen worden, wat er daarvoor gevraagd wordt van de betreffende ondernemer en welk resultaat verwacht mag worden.

Sipke Hengst

Sipke Hengst

Oprichter mede-eigenaar

Wiebo de Vries

Wiebo de Vries

Partner - MCBy... Noord Nederland

Wido van den Bosch

Wido van den Bosch

Partner

Christian Lorist

Christian Lorist

Partner - Rond Ondernemen, VNO-NCW midden

Maurits Verweij

Maurits Verweij

Partner - MCBy... Midden nederland

Erwin Elling

Erwin Elling

Partner - House of Progress

Carli Worms

Carli Worms

Partner - MCBy... Zuid Nederland

Samenwerken en meedoen?

Get In Touch

Contact Formulier

Post

Mauritsstraat 2
6043 EL Roermond