Tijdslijn

Q4 2021

MadeCircularBy… is officieel partner van “Rond Ondernemen”

Een nieuw initiatief van 9 partners regio Zwolle.

Dit programma helpt ondernemers groeien in circulair ondernemen.
MadeCircularBy… is partner in dit inspirerende initiatief dat 2 jaar gaat lopen.
Bedoeld voor, door en met ondernemers, die de stap willen maken van een lineair naar circulair.
Met de nadruk op samen ontwikkelen en DOEN.

Q2 – Q3 2021

Formalisatie samenwerking VNO/NCW, Rabobank IJsseldelta en MadeCircularBy

MadeCircularBy is het platform  dat er meer samenwerking komt op gebied van circulaire economie. De samenwerking met VNO/NCW en Rabobank IJssel Delta is dan ook rede geweest aan te sturen tot een gezamenlijk partnership. De voordelen hiervan zijn dat de kennis gebundeld kan worden en daarmee ook de uitvoering door bijvoorbeeld circulaire tafels. Belangrijke verandering hierbij de doelstelling van het Doen en sneller ontwikkelen van ketensamenwerking op basis van businessplannen. Ook kan de brug geslagen worden tussen de korte termijn en langere termijn financiële ontwikkelingen.

Q2 2021

Formalisatie oprichting van ondernemers academie i.s.m. VNO/NCW

VNO/NCW en MadeCircularBy zijn vanaf medio 2020 met elkaar in gesprek voor de oprichting van een ondernemers academie Circulaire Economie. Doelstelling van de samenwerking is dat in eerste instantie voor regio Zwolle een CE programma ontwikkeld word en vanaf Q3 aangeboden gaat worden aan 50 bedrijven. Een onderliggende rede voor deze samenwerking is dat we de betreffende ondernemers naast CE programma (kennis) ook de praktische stap  (het Doen) centraal stellen.  Door deze samenwerking is het verder ontwikkelen van ketensamenwerking ook breder inzetbaar doordat er meer bedrijven in beeld komen.

Q1 2021

Samenwerking Rabobank IJssel Delta, House of Progress en MCBY.

Partijen gaan  samenwerken om de gedefinieerde projecten verder te ontwikkelen middels het organiseren van circulaire tafels. Doelstelling is om te komen tot ketensamenwerking waarin ook een potentiële klant betrokken is en er daadwerkelijk business model ontstaat. Tevens zullen deze projecten dienen als voorbeeld om te komen tot concrete projecten (Doen)

Oktober – November 2020

5 tal potentiële projecten

Uit de online dialoogsessie en de individuele gesprekken met de ondernemers zijn een 5-tal potentiele projecten gedefinieerd. Deze worden door en met ondernemers gerealiseerd op basis van een gezamenlijk businessplan.

Augustus – September 2020

Creatie van draagvlak

De dialoogsessie: 20 oktober 2020. Nadat MCBy… met elke ondernemer individueel het gesprek is aangegaan over circulair ondernemen en welke behoeften en wensen leven er binnen de onderneming en organisatie. Op basis van al deze gesprekken werd de dialoogsessie geïnitieerd Het hoofdthema van de dialoogsessie was circulaire ketensamenwerking.
Waarom en welke meerwaarde heeft het voor de individuele ondernemer.

Juni – July 2020

Samenwerking met House of Progress

Madeciruclarby… is benaderd door de Rabobank Ijseldelta om samen met House of Progress de opvolging te trekken van de Rabobank Econonmy Challenge (CEC). De visie en doelstellingen van Madecircularby.. sluiten naadloos aan op dit project. Uit deze samenwerking ontstond het “koplopers” event. Bij dit event waren 11 ondernemers betrokken die circulair ondernemen hoog in hun bedrijfsvaandel hebben staan. Rabobank Utrecht werd hierbij nauw betrokken.

Mei 2020

Ketensamenwerking

Samen Doen! Voor en met ondernemers. De daad werd bij het woord gevoegd.
Altis, Brink industrial, Seacore-panels en DSM Niaga gingen de ketensamenwerking aan. 100% circulair en biologisch plaatmateriaal is in de bouwsector geïntroduceerd.
Uit deze eerste stap (Doen) ontstond het ontwerp van een circulaire thuiswerk tafel. Homework7

Mei 2020

Oprichting MadeCircularBy

De doelstelling van MCBy… voor en met ondernemers.
Bedrijven zullen de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie moeten volgen. MadeCircularBy… B.V. ondersteunt en begeleidt ondernemers die voorop willen lopen om hun bedrijf “circular proofed” te maken. Zodat deze toekomst- bestendig en toekomstwaardig worden en blijven.  Door de ketensamenwerking en de synergetische samenwerking tussen partners ontstaan concrete projecten en/of producten met een essentiële circulaire meerwaarde. De nadruk ligt op samen Doen, samen ondernemen om projecten te creëren en te realiseren.