Energietransitie

Energietransitie

Aanjager van de energietransitie De industrie moet flink verduurzamen om de gestelde klimaatdoelen te halen. Daarom zijn voor veel industriële bedrijven wettelijke verplichtingen opgesteld. Broeikasgassen moeten met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050 gereduceerd zijn....