Energietransitie

0Reacties

Aanjager van de energietransitie

De industrie moet flink verduurzamen om de gestelde klimaatdoelen te halen. Daarom zijn voor veel industriële bedrijven wettelijke verplichtingen opgesteld. Broeikasgassen moeten met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050 gereduceerd zijn. Het verdwijnen van de fossiele bronnen, levert winst voor gezondheid, veiligheid en natuur.

Beperking van de CO2-uitstoot is een essentiële kostenbesparing op de energie kosten. Het geld dat vrijkomt door deze kostenbesparing kan weer geïnvesteerd worden in ontwikkeling van CE. Energie transitie is dus een belangrijk onderdeel van CE-business- strategie. Het biedt een enorme kans om nieuwe innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en te produceren waarmee CE wordt versneld.

Onze visie:
De visie van MadeCircularBy… het Nederlands klimaatbeleid voor de energie-intensieve bedrijven moet ambitieus, maar realistisch zijn. De route naar 49% CO2-reductie in 2030 moet haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. MadeCircularBy… vindt dat het MKB de energietransitie in de eigen sector moet faciliteren en mee moet helpen versnellen door middel van duurzame ketensamenwerking.

Afval en vervuiling elimineren

Afval en vervuiling elimineren

Het eerste principe van de circulaire economie is het elimineren van afval en vervuiling. Momenteel werkt onze economie in een take-make-waste systeem. We...

Lees meer