Ketensamenwerking het DOEN

0Reacties

SAMEN STERK DOOR VERBINDING

Passie, innovatie, kennis, technologie en productie
Ketensamenwerking;

‘’Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success”. – Henry Ford.

MadeCircularBy… is gestoeld op een netwerk van ondernemers die het thema Circulaire Economie integraal onderdeel hebben gemaakt van hun visie, missie en strategie. We zijn er voor en met de ondernemers. Daarnaast zetten wij samenwerkingsverbanden op met specifieke expertise in Circulaire Economie, een samenwerking tussen bedrijven, regio, experts, overheden, kennisinstellingen en financiers.

Ketensamenwerking is noodzakelijk om succesvol circulaire business te bedrijven. Een keten waarin partners samenwerken, maakt een organisatie sneller en flexibeler om te schakelen bij een veranderende markt. Bedrijfsprocessen beter op elkaar af te stemmen leidt tot spreiding van risico, efficiëntie, productie-optimalisatie en goedkopere productie

Door het delen van informatie creëren bedrijven kansen in een markt. Zichtbaarheid en transparantie in de keten is essentieel voor het nemen van effectieve beslissingen. Belangrijk is om binnen de keten winst maar ook verlies te delen. Dit dwingt de partners om wel- overwogen strategische keuzes te maken die in het belang zijn van alle betrokken partijen. Geïntegreerde processen stellen de partners in staat om de producten snel met een “fair price” bij de eindklant te leveren.

Een samenwerking zien we als een netwerk met duidelijke kaders ten dienste van MKB bedrijven. Hieruit ontstaan projecten en wordt een netwerk van experts samengesteld om de slag van theorie naar prak- tijk te maken. Wij werken op een ondernemende manier en indien gewenst participeren wij ook in de ontwikkeling en in het succes.

Onderwijs

Onderwijs

Circulaire economie Circulariteit wordt steeds belangrijker. Bepaalde grondstoffen om producten te maken, zoals kostbare metalen, raken op. In de toekomst...

Lees meer
Creatie van Toekomstwaarde

Creatie van Toekomstwaarde

INDUSTRIE 4.0 Creatie van Toekomstwaarde Technologie blijft zich in rap tempo ontwikkelen en dit heeft impact op de werkwijze van organisaties. 85% van de...

Lees meer
Energietransitie

Energietransitie

Aanjager van de energietransitie De industrie moet flink verduurzamen om de gestelde klimaatdoelen te halen. Daarom zijn voor veel industriële bedrijven...

Lees meer
X