Producten en materialen circuleren

0Reacties

Het tweede beginsel van de circulaire economie is producten en materialen tegen hun hoogste waarde te laten circuleren. Dit betekent dat materialen in gebruik blijven, als product of, wanneer dat niet meer kan worden gebruikt, als onderdelen of grondstoffen. Zo wordt niets afval en blijft de intrinsieke waarde van producten en materialen behouden.

Er zijn een aantal manieren waarop producten en materialen in omloop kunnen worden gehouden en het is nuttig te denken aan twee fundamentele cycli – de technische cyclus en de biologische cyclus. In de technische cyclus worden producten hergebruikt, gerepareerd, gereviseerd en gerecycled. In de biologische cyclus worden biologisch afbreekbare materialen teruggegeven aan de aarde via processen als compostering en anaërobe vergisting.

Technische cyclus

De meest effectieve manier om de waarde van producten te behouden is ze te onderhouden en te hergebruiken. Neem bijvoorbeeld een telefoon: die is veel waardevoller als telefoon dan als stapel onderdelen en materialen. De eerste stappen in de technische cyclus zijn dus gericht op het heel houden van producten om een zo groot mogelijke waarde te behouden. Dit zou bedrijfsmodellen kunnen omvatten die gebaseerd zijn op delen, zodat gebruikers toegang krijgen tot een product in plaats van het te bezitten en meer mensen het na verloop van tijd kunnen gebruiken. Het zou kunnen gaan om hergebruik door wederverkoop. Het zou kunnen gaan om cycli van onderhoud, reparatie en opknappen.

Uiteindelijk, wanneer het product niet meer kan worden gebruikt, kunnen de onderdelen ervan opnieuw worden gemaakt. Onderdelen die niet opnieuw kunnen worden vervaardigd, kunnen worden afgebroken tot hun bestanddelen en gerecycleerd. Hoewel recycling de laatste optie is omdat de waarde die in producten en onderdelen besloten ligt, verloren gaat, is het van vitaal belang als laatste stap waardoor materialen in de economie kunnen blijven en niet als afval eindigen.

Biologische cyclus

Biologisch afbreekbare materialen die niet kunnen worden hergebruikt, zoals sommige voedselbijproducten, kunnen in de biologische cyclus terug in de economie worden gebracht. Door compostering of anaërobe vertering van organisch materiaal kunnen waardevolle voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfor, kalium en micronutriënten, worden gebruikt om het land te helpen regenereren, zodat we meer voedsel of hernieuwbare materialen zoals katoen en hout kunnen verbouwen.

Sommige producten, zoals katoenen kleding of houten meubilair, kunnen zowel de technische als de biologische cyclus doorlopen. Ze kunnen worden onderhouden, hergebruikt, gerepareerd en soms zelfs gerecycled, maar uiteindelijk kunnen ze worden teruggevoerd naar de biologische cyclus waaruit ze afkomstig zijn. Gecomposteerd of anaeroob verteerd kunnen ze de bodem voeden om nieuw katoen of hout te laten groeien.

Ontwerp is de sleutel tot succes

Om producten met succes te laten circuleren in de biologische of de technische cyclus, is het essentieel dat ze zijn ontworpen met het oog op hun uiteindelijke circulatie. Er zijn veel producten in onze huidige economie die in geen van beide cycli kunnen circuleren en als afval eindigen. Er zijn producten die technische en biologische materialen zodanig met elkaar vermengen dat we ze niet kunnen scheiden en circuleren – bijvoorbeeld textiel waarin natuurlijke en plastic vezels zijn vermengd.

Als ontwerpers nadenken over hoe hun product na gebruik in de technische of biologische kringloop kan worden ingepast, kan dat product worden gemaakt met dat verdere traject in gedachten. Producten die bestemd zijn voor technische cycli zouden er bijvoorbeeld baat bij hebben als ze gemakkelijk te repareren en te onderhouden zijn, gemakkelijk uit elkaar te halen zijn en gemaakt zijn van modulaire onderdelen die vervangen kunnen worden. Ze zouden duurzaam genoeg kunnen zijn om de slijtage van vele gebruikers te weerstaan. En ze zouden kunnen worden gemaakt van materialen die gemakkelijk kunnen worden gerecycleerd.

Als producten zoals houten meubelen worden ontworpen – en ook gemakkelijk te onderhouden en te repareren zijn – met de biologische cyclus in gedachten, zouden hun biologisch afbreekbare materialen (zoals hout) gemakkelijk kunnen worden gescheiden van hun technische materialen (zoals schroeven) en als er lijm en verf wordt gebruikt, zouden die biologisch afbreekbaar zijn. Andere producten, zoals bakken voor afhaalmaaltijden, kunnen zo worden ontworpen dat ze na één keer gebruik composteerbaar zijn, zodat ze de kans vergroten dat de voedselresten die ze bevatten weer in de bodem terechtkomen.

https://ellenmacarthurfoundation.org/circulate-products-and-materials

Afval en vervuiling elimineren

Afval en vervuiling elimineren

Het eerste principe van de circulaire economie is het elimineren van afval en vervuiling. Momenteel werkt onze economie in een take-make-waste systeem. We...

Lees meer