Wat is een circulaire economie?

0Reacties

De circulaire economie is een kader voor systeemoplossingen waarmee mondiale problemen zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, afval en vervuiling worden aangepakt.

In onze huidige economie halen we materialen uit de aarde, maken er producten van en gooien ze uiteindelijk weg als afval – het proces is lineair. In een circulaire economie daarentegen stoppen we de productie van afval.

De circulaire economie is gebaseerd op drie principes, gestuurd door design:

  • Afval en vervuiling elimineren
  • Producten en materialen circuleren (tegen hun hoogste waarde)
  • De natuur regenereren

Zij wordt geschraagd door een overgang naar hernieuwbare energie en materialen. Een circulaire economie koppelt economische activiteit los van het verbruik van eindige hulpbronnen. Het is een veerkrachtig systeem dat goed is voor bedrijven, mensen en het milieu.

De circulaire economie is een kader voor systeemoplossingen waarmee mondiale problemen zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, afval en vervuiling worden aangepakt.

We moeten elk element van ons take-make-waste-systeem transformeren: hoe we grondstoffen beheren, hoe we producten maken en gebruiken, en wat we daarna met de materialen doen. Alleen dan kunnen we een bloeiende circulaire economie creëren waarvan iedereen binnen de grenzen van onze planeet kan profiteren.

Een manier om ons systeem te transformeren

Wat is er nodig om onze wegwerpeconomie om te vormen tot een economie waarin afval wordt geëlimineerd, hulpbronnen worden gecirculeerd en de natuur wordt geregenereerd?

De circulaire economie geeft ons de instrumenten om samen de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken en tegelijk in belangrijke sociale behoeften te voorzien.

Zij geeft ons de kracht om welvaart, werkgelegenheid en veerkracht te vergroten en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen, afval en vervuiling te verminderen.

Originele artikel : https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview

Illustratie : https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_economy

Afval en vervuiling elimineren

Afval en vervuiling elimineren

Het eerste principe van de circulaire economie is het elimineren van afval en vervuiling. Momenteel werkt onze economie in een take-make-waste systeem. We...

Lees meer