Van Lineair naar Circulair

0Reacties

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De SDG’s zijn opgesteld in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Het lineaire model: take, make and dump.
In een lineair businessmodel wordt op een inefficiënte manier omgegaan met grondstoffen. De nadruk ligt niet op het behoud van waarde hiervan. In 2030 moeten bedrijven minimaal 50% minder mineralen, fossiele grond- stoffen en metalen gebruiken. Dat is mede nodig om de doelen van het klimaatakkoord te halen.

Het circulaire model:
Op basis van de 9 traps R-ladder worden producten gepositioneerd. Er zijn relatief snel stappen te zetten op de R-ladder. R9-R3, recycle en reduce, door toepassingen te vinden waardoor producten en/of diensten een langere levensduur hebben en producten een meervoudige functie hebben.
Kostenbesparing op basis van organisatie efficiency zijn in deze fase relatief eenvoudig te realiseren. Vanaf R3 tot R0 komen fundamentelere vragen op tafel die op zowel (markt) technisch, organisatorisch als op financieel vlak gespecialiseerde kennis vragen. Samenwerking met financiers, kenniscentra en collega-ondernemers is hierbij noodzakelijk om tot een haalbaar CE-businessplan te komen.

Afval en vervuiling elimineren

Afval en vervuiling elimineren

Het eerste principe van de circulaire economie is het elimineren van afval en vervuiling. Momenteel werkt onze economie in een take-make-waste systeem. We...

Lees meer